(+45) 40 27 32 38
Revolution Slider Error: The param width not found in slider params.

Velkommen til Lidsø Gods

En lysegrøn virksomhed for fremtiden.

Moderne landbrugsvirksomhed

Med en bred vifte af aktiviteter

Lidsø var oprindeligt navnet på en aflang ø, der lå midt i, den nu inddæmmede Rødby Fjord – tæt på Østersøen. Lidsø gods har en utraditionel historie sammenlignet med andre herregårde på Lolland, da de forskelligartede jorder, har givet større udfordringer af driften på Lidsø end et traditionelt landbrug.

En historie der ligeledes bærer præg af skiftende ejere, som ikke blot ville dyrke den inddæmmede jord, men også var driftige forretningsfolk. Fælles for alle ejere er, at deres aktiviteter har været knyttet meget sammen med lokalområdets udvikling, – lige fra inddæmningen af Rødby fjord til anlæg af diger og havn. Ejerne har også på forskellig vis set muligheder i den fantastiske natur på Lidsø, hvor Østersøen og en smuk kystlinje er nærmeste nabo mod syd. Det har udmøntet sig i bl.a. opførsel af hotel, udstykning af sommerhuse og genskabelse af natur til gavn og glæde for alle.

Lidsø ejes i dag af godsejer Anders Henriksen, der bor på godset og overordnet varetager den daglige drift. Foruden ejerne er der 3 fuldtidsansatte på godset, hvilket står noget i kontrast til for knapt 100 år siden, hvor der var 66 ansatte på Lidsø!

I dag er det en moderne landbrugsvirksomhed med en vifte af aktiviteter. Fra rationel planteavl, jagtvæsen, bolig- og erhvervsudlejning til ekstensiv, enestående smukke naturområder langs Sydlollands enestående kyst.