(+45) 40 27 32 38

Landbrug

Om vores arealer og drift

Lidsø GodsLandbrug

Driften i dag

Lidsø Gods omfatter Lidsø Avlsgård 431 ha og Tjørnebjerggård 265 ha – i alt 696 ha.

Jorden og boniteten på Lidsø er af meget forskellig karakter. Det skifter fra stærk lerjord over dyndjord til det rene sand. Dette skyldes at ca. 2/3 af ejendommen oprindelig er gammel havbund. Al jorden er drænet og afvandet med kanaler, som er gravet fra ca. 1870 til 1950. Drænvandet ledes ud i Østersøen via 2 pumpestationer ved Dragsminde og Kramnitze.

Den forskelligartet jord, som også gør sig gældende i de enkelte marker, giver udfordringer rent driftsmæssigt, hvilket fordelingen og udnyttelsen af arealerne bærer præg af.

Jorden fordeler sig med 400 ha. Agerjord, 124 ha. Skov – heraf 95 ha. nyplantet, 107 ha. Vådområde, 52 ha. Enge og Overdrev samt 12 ha. Veje, Gårdsplads, Park mv.

Landbruget drives som intensivt planteavl med hvede, brødrug, maltbyg, raps og sukkerroer.

Der dyrkes endvidere energi pil til biobrændsel.

En del af halmen sælges på kontrakt til fjernvarmeværker.

Luftfoto